АДУЕС с панел на 13-та конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“

Ламбро Попов, председател на УС на "Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост" (АДУЕС) с лекция на тема "Управлението на сгради в режим на етажна собственост – Възможности и предизвикателства"