Същност на АДУЕС - Асоциация на дружествата управляващи етажна собственост

Ние сме първата по рода си браншова асоциация в България с реални цели и стратегии в сектора.

Организацията е основана от 5 утвърдени компании, опериращи на територията на София, Пловдив, Благоевград и Дупница, притежаващи към момента общ пазарен дял на услугата в България от близо 50%. Прочетете повече

Асоциация на дружествата, управляващи етажна собственост
АДУЕС прие Етичен Кодекс и избра Лилия Чолакова за председател на Управителния съвет

АДУЕС прие Етичен Кодекс и избра Лилия Чолакова за председател на Управителния съвет

На 12.09.2020г. беше проведено годишно общо събраните на АДУЕС, на което се взеха важни решения, свързани с дейността и структурата на организацията

Прочетете повече
Задължителна дезинфекция на етажната собственост

Задължителна дезинфекция на етажната собственост

Задължителното дезинфекциране на общите части на етажната собственост е извън регулярното почистване на входовете и е препоръчително да се прави поне по няколко пъти на ден.

Прочетете повече
Отпадат предложените промени в Закона за туризма

Отпадат предложените промени в Закона за туризма

Приемането на разпоредбата касаеше хората, които ползват електронни платформи като Airbnb, Booking, Expedia, Booking и др.

Прочетете повече
Новите внесени промени в Закона за туризма засягат и етажнатa собственост

Новите внесени промени в Закона за туризма засягат и етажнатa собственост

Отдаване на апартаменти под наем за краткосрочно ползване само при съгласието на половината собственици в сграда в режим на етажна собственост.

Прочетете повече

Цели и посоки

Законодателна инициатива - създаване на регистър с фирми, извършващи дейността с цел повишаване качеството на услугата, подобряване на рамката за изискване на задължения от собственици, изсветляване на сектора и др.

Информационна инициатива - създаване на печатни кампании и събития с цел информиране на обществеността относно ЗУЕС, правата и задълженията на собствениците и същността на ЕС от една страна и необходимостта и плюсовете от професионалната услуга от друга.

Приобщаваща инициатива - провеждане на кореспонденция с колкото може повече фирми в бранша, които имат сходна визия и идея за развитието му, с главна цел повишаване качеството на услугите, които предоставяме като цяло и приобщаването им към семейството на АДУЕС.

Прочетете повече