АДУЕС организира среща на компании от бранша на 02.11.2018 г.

На срещата присъстваха фирми от София, Пловдив, Благоевград, Варна, Габрово и Враца. Всички те споделиха обща позиция, че следва да се работи в посока промени в Закона за управление на етажната собственост, така че той да дава правомощия на собствениците да управляват адекватно общите части в сградите. Според присъстващите представители на сектора, към момента ЗУЕС е тромав и не позволява ефективно управление с предлагания инструментариум в закона